Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
Levická 886
952 01 Vráble
IČO: 00198901
IČ DPH: SK2020411173
Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel: Dr, vložka č.: 83/N• poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba
• spracovanie, obchod a distribúcia vlastných potravinárskych produktovKontakty:
Sekretariát:
pdvrable@pdvrable.sk
037 783 21 24


Predseda
JUDr. Erik Solár

Vedúci rastlinnej a živočíšnej výroby
MVDr. Jozef Vlkovič
farma@pdvrable.sk
0902 186 789

Ekonomické oddelenie
Ing. Denisa Solárová
pdvrable@pdvrable.sk
0904 103 431

Mzdové a personálne oddelenie
Ing. Agáta Nagyová
uctaren@pdvrable.sk
0908 296 447

Správa pôdneho fondu
Mgr. Miroslava Uhrinová
office@pdvrable.sk
0918 496 052

Oddelenie aplikovanej agronómie
Ing. Dagmar Valentová
agronom@pdvrable.sk
0904 835 837

Obchodné oddelenie (mlieko a mliečne produkty)
Ing. Pavol Ďalog
dalog@pdvrable.sk
0917 660 999